Přehled přijatých dotací

Jihomoravský kraj


Obrázek
V roce 2016 podpořil Jihomoravský kraj obnovu turistického zázemí na faře v Adamově dotací ve výši 180 000 Kč.

Město Adamov


Obrázek
Akci Noc kostelů 2016 podpořilo Město Adamov částkou 3 000 Kč.